Digitaal advies

Privacy FAQ

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij, Yume interactive BV (hierna: “Yume” of “we”), persoonsgegevens verwerken. We doen dit ten behoeve van onze opdrachtgevers. Hierna enkele ‘veelgestelde vragen’ rondom privacy.

Verwerkt Yume persoonsgegevens via de website yume.nl?
Nee. Onze website yume.nl maakt gebruik van functionele cookies. We maken geen gebruik van cookies waarvoor we vooraf toestemming moeten vragen. Het is niet mogelijk om op yume.nl persoonsgegevens achter te laten.

Als je ons benadert via e-mail - bijvoorbeeld om te kijken of een samenwerking met ons iets voor je is of omdat je bij ons wilt solliciteren - dan bewaren we de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, bijvoorbeeld het versturen van een offerte, of de duur van sollicitatieprocedure, dan wel zo lang wettelijk is toegestaan.
Maakt Yume gebruik van diensten van derden (’sub-verwerkers’)?
Ja, Yume maakt gebruik van producten en/of diensten van derden. Voor zover dergelijke derden daarbij eveneens persoonsgegevens verwerken, worden zij door ons aangemerkt als (sub-)verwerker.

Met (sub-)verwerkers hebben we een (sub-)verwerkersovereenkomst afgesloten om ervoor te zorgen dat de bescherming en beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is.
Waar bewaren jullie persoonsgegevens?
Voor zover Yume persoonsgegevens verwerkt, waarborgen wij dat deze worden opgeslagen op servers binnen de Europese Economisch Ruimte (EER). Mocht het noodzakelijk zijn om de persoonsgegevens door te geven aan landen of organisaties buiten de EER, dan zullen wij dat uitsluitend doen indien en voor zover wordt voldaan aan de wettelijke vereisten voor een dergelijke doorgifte.
Met welke derden werkt Yume samen?

Amazon Web Services
Yume maakt gebruik van de diensten van Amazon voor onze serverarchitectuur. Amazon is een Amerikaans bedrijf, maar wij maken gebruik van de servers in Ierland. Wij gebruiken Amazon Web Services voor het opslaan van backups. Als een door ons gemaakte website of applicatie persoonsgegevens bevat, dan worden deze gegevens opgeslagen op servers van Amazon Web Services. Wij hebben een (sub)verwerkersovereenkomst met Amazon Web Services afgesloten.

Basecamp
Yume gebruikt Basecamp voor de interne communicatie binnen de organisatie van Yume. Wij delen geen persoonsgegevens van klanten in Basecamp. Toch hebben wij een verwerkersovereenkomst met Basecamp.

Github
Yume gebruikt Github voor het beheren van de code die wij schrijven. Er is geen sprake van de verwerking van persoonsgegevens door Github.

Google Analytics
Yume gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in de prestaties van de websites en applicaties die we hebben gemaakt, ook voor deze website. Ook doen wij analyses in Google Analytics. Middels de dienstverlening van Google Analytics worden persoonsgegevens verwerkt. In dat kader hebben wij een (sub)verwerkersovereenkomst afgesloten met Google.

G Suite
We gebruiken G suite van Google voor onze e-mail, bestandsopslag en agenda's. Wij bewaren geen persoonsgegevens in G suite, maar via de e-mail worden wel persoonsgegevens verwerkt. We hebben een (sub)verwerkersovereenkomst afgesloten met Google samenhangende met deze dienst.

Freelancers
Yume werkt samen met verschillende freelancers. Freelancers hebben daarbij soms toegang tot onze communicatietool Basecamp en de serverarchitectuur van Yume. Deze freelancers hebben in dat verband soms ook inzage in persoonsgegevens en daarom hebben wij een (sub)verwerkersovereenkomst met alle freelancers met wie we werken.

Mailgun
Voor het versturen van e-mails vanuit applicaties die door Yume zijn gemaakt en/of worden beheerd, inclusief e-mails voor het inloggen en registreren op websites en wachtwoord vergeten-functies, maakt Yume gebruik van de diensten van Mailgun. Mailgun verwerkt in dat kader de e-mailadressen en/of namen van bezoekers van de websites en/of applicaties van klanten van Yume. Yume heeft daarom een (sub)verwerkersovereenkomst met Mailgun.

Moneybird
Yume gebruikt de diensten van Moneybird voor het versturen van facturen en offertes en het bijhouden van een boekhouding. Moneybird verwerkt in dat kader onder meer de zakelijke contact- en bankgegevens van klanten. Wij hebben een (sub)verwerkersovereenkomst met Moneybird.Hoe kan ik contact opnemen als ik verdere vragen over privacy heb?
Als je je gegevens in wilt zien, wilt laten wijzigen of verwijderen, dan kan je contact met ons opnemen via info@yume.nl. Je kunt ook schriftelijk contact zoeken: ons adres is Nieuwendammerkade 28 C25, 1022 AB Amsterdam, Amsterdam.